foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(55) 640-26-79
s.e.p-tkm@poczta.p-tkm.pl

logo web

 

 

 

 

Jeśli chciałbyś podjąć pracę w zawodzie Pilarza, lecz nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 

 

Organizujemy szkolenia zawodowe dla Pilarzy.

 

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o ramowy program kursu dla drwali-operatorów pilarki spalinowej, z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41/1998 oraz Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych zawartych w modułowych programach szkolenia zawodowego.

 

Na zakończenie kursu otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu drwal - pilarz, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 186 z późn. zm.) wraz z suplementem zawierającym program szkolenia.

 

 

Cena oraz termin szkolenia ustalana indywidualnie.

 

drwal