foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(55) 640-26-79
s.e.p-tkm@poczta.p-tkm.pl

                                                                                                      KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

                                                                                                                       tel. 55-640-26-79

UEflaga1

 

Projekt „Potrafię – pracuję – żyję ” - aktywizacja społeczno – zawodowa RPPM.06.01.02-22-0078/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.1 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

 

KWOTA DOFINANSOWANIA
 
Środki europejskie 254 005,50 PLN,
Dotacja celowa z budżetu krajowego 29 883,00 PLN
 
 

 

Lista Kandydatów po ocenie formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych
w ramach projektu „Potrafię – pracuję – żyję ” - aktywizacja społeczno – zawodowa RPPM.06.01.02-22-0078/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Lp. Nr formularza Liczba pkt. Status kandydata
1. 01/6.1.2/PTKM/2017   Rezygnacja kandydata
2. 02/6.2.1/PTKM/2017   Rezygnacja Kandydata
3. 03/6.2.1/PTKM/2017 18 pkt. Kandydat zakwalifikowany
4. 04/6.2.1/PTKM/2017   Rezygnacja kandydata
5. 05/6.2.1/PTKM/2017 21 pkt. Kandydat zakwalifikowany
6. 06/6.2.1/PTKM/2017   Rezygnacja Kandydata
7. 07/6.2.1/PTKM/2017 18 pkt. Kandydat zakwalifikowany
8. 08/6.2.1/PTKM/2017 20 pkt. Kandydat zakwalifikowany
9. 09/6.2.1/PTKM/2017 19 pkt Lista rezerwowa
10. 10/6.2.1/PTKM/2017 15 pkt. Lista rezerwowa
11. 11/6.2.1/PTKM/2017 18 pkt. Lista rezerwowa
12. 12/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt Lista rezerwowa
13. 13/6.2.1/PTKM/2017 19 pkt Lista rezerwowa
14. 14/6.2.1/PTKM/2017 0 pkt. Odrzucony – brak spełnienia warunków formalnych
15. 15/6.2.1/PTKM/2017 16 pkt. Lista rezerwowa
16. 16/6.2.1/PTKM/2017

  Odrzucony – brak spełnienia warunków formalnych
17. 17/6.2.1/PTKM/2017

0 pkt. Odrzucony – brak spełnienia warunków formalnych
18. 18/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Lista rezerwowa
19. 19/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Kandydat zakwalifikowany
20. 20/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Kandydat zakwalifikowany
21. 21/6.2.1/PTKM/2017 19 pkt. Kandydat zakwalifikowany
22. 22/6.2.1/PTKM/2017 16 pkt. Lista rezerwowa
23. 23/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt Kandydat zakwalifikowany
24. 24/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Kandydat zakwalifikowany
25. 25/6.2.1/PTKM/2017 8 pkt. Kandydat zakwalifikowany
26. 26/6.2.1/PTKM/2017 12 pkt. Kandydat zakwalifikowany
27. 27/6.2.1/PTKM/2017 0 pkt Nie spełniono warunków formalnych
28. 28/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Kandydat zakwalifikowany
29. 29/6.2.1/PTKM/2017   Rezygnacja kandydata
30. 30/6.2.1/PTKM/2017 22 pkt. Kandydat zakwalifikowany
31. 31/6.2.1/PTKM/2017 7 pkt. Kandydat zakwalifikowany
32. 32/6.2.1/PTKM/2017 20 pkt. Kandydat zakwalifikowany
33. 33/6.2.1/PTKM/2017 20 pkt. Kandydat zakwalifikowany
34. 34/6.2.1/PTKM/2017 19 pkt Kandydat zakwalifikowany
35. 35/6.2.1/PTKM/2017 17 pkt. Kandydat zakwalifikowany
36. 36/6.2.1/PTKM/2017   Odrzucony brak spełnienia warunków formalnych
37. 37/6.2.1/PTKM/2017 23 pkt. Kandydat zakwalifikowany
38. 38/6.2.1/PTKM/2017 15 pkt. Lista rezerwowa
39.

39/6.2.1/PTKM/2017

14 pkt. Kandydat zakwalifikowany

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na lokalnym rynku pracy 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niepracujące/bezrobotne na obszarze o ponadprzeciętnym wykluczeniu do końca marca 2019r oraz uzyskanie przez minimum 22% tej grupy zatrudnienia.

Realizacja projektu przyniesie rezultaty w postaci: uzyskania przez co najmniej 40% (8 osób) uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji a także uzyskanie przez co najmniej 22% GD zatrudnienia, ponadto minimum 56%(wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej) dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację. Grupa docelowa projektu to 20 osób(12 kobiet), przy czym w 100 % są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia (w tym 15% to osoby niepełnosprawne).

Założone cele Projektu będą realizowane w oparciu o sześć zadań: 1. Proces rekrutacji, identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie IPD.

2.Poradnictwo zawodowe (sesje grupowe) realizowane w oparciu o IPD Beneficjentów oraz o dotychczasowe kwalifikacje i kompetencje, lub uzupełnione bądź nabyte w trakcie realizacji Projektu.

3. Kursy kompetencji ogólnych w wybranym zakresie podstawy programowej na poziomie ponadgimnazjalnym w oparciu o IPD oraz szkolenia zawodowe/kursy kwalifikacji zawodowych prowadzące do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatów rozpoznawalnych i uznawalnych w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Beneficjentów.

4. Kurs umiejętności zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji.

5. Nabywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu wynikającego z posiadanych lub uzyskanych kwalifikacji bądź kompetencji poprzez realizację programu staży zawodowych. 6.Pośrednictwo

pracy w oparciu o uzyskane kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

 

Dokumenty Projektu:

1. Regulamin rekrutacji

2. Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

3. Zał. nr 2 Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

4. Zał. nr 7 Oswiadczenie_RPO_WP

5. Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa

6. Zał. nr 5 Umowa - usługi szkoleniowo-doradcze