foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(55) 640-26-79
s.e.p-tkm@poczta.p-tkm.pl

  KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

                                                                                                                       tel. 55-640-26-79

UEflaga1

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie
Działanie: 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy


Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020- Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.


Tytuł projektu - "Teoria - Praktyka - Praca"

 

Kwota dofinansowania z UE 1007802,48 zł

 

Typ projektu - Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) realizowane w postaci kompelksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej.
Grupa docelowa - Osoby osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).
Obszar realizacji projektu:
1) powiat sztumski,
2) powiat malborski,
3) powiat kwidzyński,
4) powiat tczewski,
5) powiat nowodworski.


Okres realizacji projektu - od 2017-09-01 do 2020-03-31.

Cel projektu to poprawienie sytuacji 72 os. w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy na obszarze 5-ciu powiatów do końca marca 2020r, jego realizacja przyniesie rezultaty w postaci: uzyskania przez co najmniej 35%(26) uczestników kwalifikacji lub kompetencji. Grupa Docelowa to 72 osoby spośród wszystkich określonych poniżej grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany będzie w 4 etapach.

2.Proces identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych uczestników.

3.Szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacji zawodowych prowadzące do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatów rozpoznawalnych i uznawalnych na rynku pracy.

4.Staże zawodowe służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu

 

Istnieje możliwość realizji w ramach projektu kursów prawa jazdy

we wszystkich kategriach.

 

Dokumenty Projektu:

1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

2. Zał.nr 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej

3. Zał.nr 5 Deklaracja uczestnictwa

4. Zał.nr 6 Umowa na usługi szkoleniowo doradcze

5. Regulamin rekrutacji