foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(55) 640-26-79
s.e.p-tkm@poczta.p-tkm.pl

                                                                                                                   KONTAKT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

                                                                                                                         tel. 55-640-26-79

 

UEflaga1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie

Działanie: 5.5 Kształcenie ustawiczne


Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020- Poprawiona sytuacja osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.


Tytuł projektu - "Zainwestuj w siebie."

 

Typ projektu - Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
Grupa docelowa - Osoby w wieku aktywności zawodowej
Obszar realizacji projektu:
1) powiat sztumski,
2) powiat malborski,
3) powiat kwidzyński,
4) powiat tczewski,
5) powiat nowodworski.


Okres realizacji projektu - od 2017-06-01 do 2020-03-31.

 

Cel projektu to poprawienie sytuacji 225 os.w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy na obszarze 5-ciu powiatów do końca marca 2020r., jego realizacja przyniesie rezultaty w postaci: uzyskania przez co najmniej 85% (192) uczestników kwalifikacji lub kompetencji. Grupa Docelowa to 225 osób, w 100% są to osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 18 lat, i 80% łącznie to osoby powyżej 50r. i/lub o niskich kwalifikacjach, co najmniej 50% uczestników to pracownicy MMŚP, nie wyklucza się udziału niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w 5 etapach w ramach 2 zadań:

1.Proces rekrutacji

2.Proces identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych uczestników.

3.Szkolenia i kursy w zakresie TIK zgodne ze standardami Digital Competence Framework

4.Szkolenia i kursy j. angielskiego
5.Szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacji zawod. prowadzące do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatów

rozpoznawalnych i uznawalnych ówna rynku pracy.

 

Dokumenty Projektu:

 

1. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

2. Zał.nr 4 Karta oceny formalnej i merytorycznej

3. Zał.nr 5 Deklaracja uczestnictwa

4. Zał.nr 6 Umowa na usługi szkoleniowo doradcze

5. Regulamin rekrutacji